Privacyverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door u in te schrijven op de nieuwsbrief of door u in te schrijven voor 1 van onze activiteiten of diensten geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als u daar toestemming voor geeft.


Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Sportsolid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.


Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit privacybeleid.


U hebt altijd het recht om uw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.


Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in het klantenbestand of inschrijvingslijst nieuwsbrief.


U kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. U wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.


Als u de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als u een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen 30 dagen.


Hoe laat u uw rechten gelden?

Dit kan door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@sportsolid.be. U kan ook het contactformulier gebruiken.


Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die u wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die u wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen u wil doorvoeren of u wil dat de persoon geschrapt wordt.


Zo verwerken we uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijken zijn:

 • Sportsolid BV (Christoph Verkruysse en Matthias Lamote)
 • Speltstraat 1, 8730 Oedelem
 • info@sportsolid.be


Uw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).


Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.


One.com wordt gebruikt voor wat aankoop van producten betreft. Ook hier worden uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen.


Coachbox wordt gebruikt voor wat betreft het opmaken van trainingsschema’s, de opvolging ervan en het bijhouden van alle relevate gegevens zoals daar zijn: trainingsgeschiedenis, trainingsdoelstellingen, medische geschiedenis (die van toepassing op de trainingen), lactaattesten, hartslagzones en vermogenszones.


Inscyd wordt gebruikt voor de testing van atleten. Testgegevens zijn op dit platform terug te vinden.


Onfact wordt gebruikt als online facturatiesysteem.


Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.


Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om u informatie door te sturen.


Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • woonadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer
 • lengte
 • gewicht
 • blessure-geschiedenis
 • trainingsgeschiedenis
 • trainingsdoelstelling


In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren.


Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest of u hier gegevens invult.


Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.


Waarom worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan uw vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Inschrijving op nieuwsbrief: om u af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die u kunnen interesseren (toestemming betrokkene).
 • Aankoopformulier: om uw aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en u andere producten te kunnen tonen die u misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang)
 • Aanvraag meer informatie: om u de informatie op te sturen (uitvoeren opdracht)


Een uitzondering hierop kan enkel met uw expliciete toestemming.


Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om u de dienst te verlenen die u zelf activeerde of waarvoor u toestemming gaf. Uw persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.


Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor uw privacy.


Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor u toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).


Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.


Iedereen die namens Sportsolid uw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.


Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van Sportsolid zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Als het nodig is worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd. De systemen worden geregeld getest en geëvalueerd.


Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.


Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op uw computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met uw persoonsgegevens doen.


Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met uw informatie omspringen nadat u iets hebt gedeeld dat op onze website staat.


Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 23 december 2020.


Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.


Klachten

Hebt u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer dan info@sportsolid.be en we zoeken een oplossing.


Meer informatie over klachtenprocedures vindt u op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.